top of page

Behandlingsforløb på hjerneskadeområdet

Forundersøgelse u/rapport 

1600,00 kr. pr. undersøgelsesgang - op til 90 minutter - nogle gange er der behov for 2 besøg.

Behandling 1 time (60 min.)

800,00 kr.

Ønskes der rapport koster denne 3200,00 kr. 

Genoptræningsforløb vurderes efter 10 uger. 

Der arbejdes kun i weekenden efter særlig aftale. Heri pålægges der 475,00 kr. i den almindelig behandlings sats.    

Ergoterapeutisk funktionsevnevurdering

Der aftales 2 besøg á 90 minutter til interview og ergoterapeutisk testning - derefter udarbejdes der rapport der udleveres til klienten.  Hvert besøg koster 1600,00 kr. plus transportomkostninger oveni - samt slutrapport.

Alle priser er eksklusiv moms og fastsat efter overenskomst med Ergoterapeutforeningen.

Coaching og supervision til den ramte og/eller pårørende

Der tilbydes coaching til at få forbedret og forøget aktivitet og livskvalitet over sin dagligdag ift. de ønsker og behov man har. Er tingene gået i stå derhjemme og er der brug for støtte til at komme i gang igen er coaching eller supervision en løsning for dig/jer. Supervision er rådgivning og undervisning. Med coaching dykker vi lidt dybere ned i de enkelte problematikker og støtter op på at nå de enkelte mål man har lagt for sig selv. 

Coaching og supervision koster 650,00 kr. pr. 60 minutter - dette kan foregå i eget hjem men også over Teams. Der anbefales dog at opstart af disse forløb er først i hjemmet derefter kan vi gå over til virtuelle møder, hvis dette ønskes. 

Undervisning

Undervisningsforløb afstemmes med den pågældende institution ift. tema, da der tilbydes undervisningspakker af forskellig varighed. Der kan være tale om undervisning, der varer fra et par timer til undervisningsforløb á flere dage.

I prisen for et undervisningsforløb, må der forventes både forberedelses- og undervisningstid. Dertil kommer transporttid og evt. brogebyrer.

Københavns Mobile Ergoterapi tilbyder også supervision til ansatte eller pårørende - prisen for en supervisions forløb tilbydes afhængig af behovet. Lige så her må der forventes både forberedelsestid. 

Transport

Oveni behandlingstiden tillægges der 200,00 kr. pr. påbegyndt halve time, afhængig af trafikale forhold. Køretiden til og fra klient/institution, er sat fra kontoret i Brønshøj. 

Aflysning

Ved sygdom, ring venligst hurtigst muligt og giv besked. Ved aflysninger 24 timer inden den aftalte tid, tages der 500,00 kr. for afbuddet. Aflysninger, der kommer efter kl.09:00 på dagen, tages der fuld pris for, altså 800,00 kr.. Hvis man har glemt at melde afbud, lægges udgiften til transporten oveni.

Prisliste

Logo #284B9B.png
bottom of page