top of page

Ergoterapeutisk genoptræning i eget hjem

efter hjerneskade

 

Hos Københavns Mobile Ergoterapi tilbydes der genoptræning

inden for følgende områder:

Aktivitetsbaseret træning

fx. personlig hygiejne, indkøb, arbejde og madlavning.

Hjernetræthed - forvaltning af energi gennem afprøvning af aktiviteter 

Dysfagi (synkebesvær) - så du kan spise og drikke sikkert igen.

Funktionstræning af skulder, arm og hånd gennem øvelser og aktivitet.

Facialisparese - for at træne det svækkede ansigt op igen.

Ergoterapeutisk vedligeholdelsestræning

 - for at forhindre funktionstab, fastholde eller forbedre dit hidtidige kropsfunktioner

Grundig undersøgelse, realistisk målsætning uge for uge og træning i vante rammer

Hos Mobilergoterapi foregår træningen af de daglige aktiviteter, så vidt muligt i de velkendte rammer, hvor aktiviteterne før indlæggelsen blev udført. Det er ofte dér dine aktiviteter fremover skal udføres igen.

Efter en afdækkende samtale ved forundersøgelsen vil vi observere, hvor udfordringerne er for dig i selve udførelsen af dine aktiviteter. Så fremlægger vi en sammenhængende behandlingsplan med detaljerede mål, der er sat op ud fra dine ønsker og behov.

Inddragelse af de pårørende

Tilværelsen for familie og venner til personen med hjerneskade, bliver påvirket. Derfor inddrager vi dine pårørende aktivt, hvor og når det er vigtigt. Undervejs i træningsforløbet, underviser vi både dig og dine pårørende, så I får en bedre forståelse for hjerneskaden og dens effekt.

 

Samarbejde med kommunerne og øvrige parter

Vi samarbejder med kommunen, øvrige institutioner og vigtige parter i genoptræningen, herunder fysioterapeuter, logopæder og neuropsykologer. Eventuelt tilbyder vi os som et supplement til det kommunale genoptræningstilbud, for at øge træningsintensitet og skabe sammenhæng i rehabiliteringsforløbet.

Hos Københavns Mobile Ergoterapi får du et trygt genoptræningsforløb med god tid til træning, uanset hvor længe du har levet med dine udfordringer. Vi træner med dig i dine trygge og vante rammer og er lyttende overfor dine vanskeligheder.

Ring gerne til os på telefon 5054 1484 , og lad os få en snak om hvordan vi kan hjælpe dig – eller du kan også sende os en e-mail på kontakt@mobilergoterapi.dk.

Logo #284B9B.png
bottom of page