top of page

Baggrund

Mit navn er Nilo (f. 1974) og jeg stiftede Københavns Mobile Ergoterapi (Mobilergoterapi) april 2012, ud fra en drøm om at starte som selvstændig. Det er en drøm jeg har haft siden jeg afsluttede som bachelor i ergoterapi. Mobilergoterapi blev startet, fordi jeg oplevede at der manglede et privat tilbud til dem som blev ramt af hjerneskade, som havde behov for ergoterapeutisk genoptræning eller vedligeholdende træning i eget hjem. Med god opbakning fra min familie lykkedes det at føre drømmen ud i fuld tid. 

Oftest arbejder jeg alene men i perioder, har jeg et par dygtige ergoterapeuter jeg samarbejder med, der gerne tager opgaver i firmaet. Alle har vi en langvarig neurologisk erfaring og det fælles mål at træne i borgernes omgivelser.

Mit behandlingstilbud foregår i borgers eget hjem, fordi hjemmet er der hvor hjertet er. I hjemmet ved man hvor alting er. Man har haft nogle vaner og nogle roller gennem mange år, dem vil jeg gerne støtte dig i, at du og dine pårørende så vidt muligt når tilbage dertil. Det kan også være der skal forandringer til og det er nemmest at gennemføre når vi ved hvad de givne rammer er. Du og dine pårørende skal opleve det som et trygt træningsforløb.

I Mobilergoterapi arbejder jeg for at skabe den bedste situation lige der hvor du er i dit liv. For mig handler det primært om at gøre dig og dine pårørende så selvstændig som muligt og lære at bruge de evner og funktioner du har optimalt.

Min tilgang er omsorgsfuld og altid i øjenhøjde. Men jeg ønsker også, at du kan bruge de resultater vi opnår sammen, i din hverdag. Det giver mig en arbejdsglæde at gøre en forskel i menneskers liv.

Tag endelig fat i mig hvis du har spørgsmål eller ønsker min hjælp.

Nilo_Profilbillede_DSC0760.jpg

Erhvervserfaring

- VISO-specialist indenf. hjerneskade og demens v/Neuropsyoklogisk Praksis Aarhus København (2022- igang)

- Ergoterapeut specialist indenf. hjerneskade og dysfagi v/Københavns Mobile Ergoterapi (2012- igang)

- Ergoterapeut og AmiR v/Hjerneskade og Rehabiliterings Centret/ Københavns Kommune (2007-2018)

- Ergoterapeut v/Center for traumatisk hjerneskade/ Hvidovre Hospital Afd. 123  (2004-2007)

- Ergoterapeut v/Geronto psykiatrisk afd. D5 og D7/ Frederiksberg Hospital (2003-2004)

- Ergoterapeut v/Apopleksi og medicinsk afd./ Gentofte Hospital  (2002-2003) 

Andet relevant:

Formand i Klub for Privat Praktiserende Ergoterapeuter under Ergoterapeutforeningen (2019- igang)

Bestyrelsesmedlem i Klub for Privat Praktiserende Ergoterapeuter under Ergoterapeutforeningen (2017-2019)

Uddannelse

ADHD vejleder uddannelsen v. Seminarer.dk (2023-igang)

Coach Uddannelsen v. Mindjuice Akademiet (2020-2021)

Ergoterapeut Uddannelsen i København, BA. (1999-2002)

Relevante kurser og undervisningsforløb

Min Dag Min Energi - kursus i energiforvaltning v/Berit Smedegaard (2023)

Mary Masserys Breathing and Postural Control Parts 1 and 2 - 4 dage (2022)

Sensory Profile - 4 dages certificeringskursus v/Solveig M. Radut DeViva.dk (2022)

Polyvagal Teori Internat med Ingelis Arnsbjerg (2022) 

Myo-facial Release 2-dags kursus hos Hammel Neurocenter v. Karin Gammp (2021)

Brain Tree Training/Active Relaxation Management v. neuropsykolog Kit Malia (2021)

Spejlbehandling 1-dags kursus hos Ergoterapeut K.C. Pedersen (2020)

Kinesiotaping 1-dags kursus i taping af overekstremiteten v/Sportsfarma (2019)

Ergoterapeutisk intervention hos borgere med senhjerneskade og aktivitetsproblm. som følge af kognitive vanskeligheder v. Hammel Neurocenters Anna Birthe Andersen og Rikke Kjær Jensen (2018)

F.O.T.T./advanced kursus v. ergoterapeut Daniella Tittman m.fl. (2017)

Brain Tree Training/ Executive Functions v. neuropsykolog Kit Malia m.fl. (2017)

Arbejdsmiljøorganisationens arbejdsmiljøuddannelse (2016)

Brain Tree Training / Insight v. neuropsykolog Kit Malia m.fl. (2015)

Funktionel siddestilling i kørestol v. fysioterapeut Dorte Støvring (2015)

Hjernen og Læring v. Professor Med. Ole Lauridsen (2015)

Evidence Based Retraining of Lower & Upper Limb after Stroke and Brain Injury v. Karl Schurr m.fl. (2014)

A-ONE undervisning v. ergoterapeut Eva Wæhrens (2014)

Funktionelle lidelser v. Peter La Cour m.fl. (2014)

SCA kursus v. Center for Hjerneskade (2013)

Brain Tree Training/ Kognitive funktioner v. neuropsykolog Kit Malia (2013)

F.O.T.T. 1-dages kursus v. ergoterapeut Jim Jensen (2013)

Neurodynamik kursus v. fysioterapeut Amad Shayan (2013)

CIMT introduktions kursus v. Hammel Neurocenter  (2013)

Sagsbehandler indenfor hjerneskadeområdet - 1-dag v. Center f. Hjerneskade (2012)

Pårørende indenfor hjerneskadeområdet v. Center f. Hjerneskade (2012)

Sprog- og kommunikationsforstyrrelser indenfor hjerneskadeområdet v. Center f. Hjerneskade (2012)

Langvarige følger efter hjernerystelse - Postcommotio syndrom v. Center f. Hjerneskade (2012)

Seksualitet og hjerneskade v. Center f. Hjerneskade (2012)

Hjernen og erhvervede hjerneskader Modul 1, 2 og 3 v. Center f. Hjerneskade  (2012)

Kursus i veteraner og traumatiserede borgere v. Birthe Larsen, VISO m.fl. (2012)

Neuropædagogik v. fysioterapeut Peter Thybo (2012)

OTIPM kursus v. ergoterapeut Eva Wæhrens  (2012)

Positiv psykologi v. psykolog Jens Boris Larsen  (2012)

Neuropsykologi undervisningsforløb v. psykolog Eva Meldal Foged  (2012)  

Rehabilitering af apopleksipatienten v. ergoterapeut Birgitte Gammeltoft m.fl. (2009)

AMPS kursus (kalibreret) v. ergoterapeut Eva Wæhrens  (2008) Gældende til 2026

Træning af overekstremiteten v. Johanne Drachmann (2005)

F.O.T.T. kursus/G 5 dages kursus v. ergoterapeut Daniella Tittman (2004)

Affolter intro Hvidovre hospital v. ergoterapeut Daniella Tittman m.fl.  (2004)

Bobath intro Hvidovre Hospital v. fysioterapeut Anne Brown m.fl.. (2004)

Kognitiv Terapi v. psykolog Bodil Vind m.fl. (2003)

COPM kursus v. Eva Wæhrens Ergoterapeut skolen i Næstved (2002)

Logo #284B9B.png
bottom of page