Baggrund

Mit navn er Nilo (f. 1974) og jeg stiftede Københavns Mobile Ergoterapi (Mobilergoterapi) april 2012, ud fra en drøm om at starte som selvstændig. Det er en drøm jeg har haft siden jeg afsluttede som bachelor i ergoterapi. Mobilergoterapi blev startet, fordi jeg oplevede at der manglede et privat tilbud til de som blev ramt af hjerneskade, som havde behov for ergoterapeutisk genoptræning eller vedligeholdende træning i eget hjem. Med god opbakning fra min familie lykkedes det at føre drømmen ud i fuld tid. 

Oftest arbejder jeg alene men i perioder, hvor det er lidt presset har jeg et par dygtige ergoterapeuter jeg samarbejder med, der gerne tager opgaver i firmaet. Alle har vi en god neurologisk erfaring og det fælles mål at træne i borgernes hjem.

Mit behandlingstilbud foregår i hjemmet, fordi hjemmet er der hvor hjertet er. I hjemmet ved man hvor alting er. Man har haft nogle vaner og nogle roller gennem mange år, dem vil jeg gerne støtte dig i, at du og dine pårørende så vidt muligt når tilbage dertil. Det kan også være der skal forandringer til og det er nemmest at gennemføre når vi ved hvad de givne rammer er. Du og dine pårørende skal opleve det som et trygt træningsforløb.

I Mobilergoterapi arbejder jeg  for at skabe den bedste situation lige der hvor du er i dit liv. For mig handler det primært om at gøre dig og dine pårørende så selvstændig som muligt og lære at bruge de evner og funktioner du har optimalt.

Min tilgang er omsorgsfuld og altid i øjenhøjde. Men jeg ønsker også, at du kan bruge de resultater vi opnår sammen, i din hverdag. Det giver mig en arbejdsglæde at gøre en forskel i menneskers liv.

Tag endelig fat i mig hvis du har spørgsmål eller ønsker min hjælp.

Nilo_Profilbillede_DSC0760.jpg

Erhvervserfaring

- Københavns Mobile Ergoterapi (2012- )

- Hjerneskade og Rehabiliterings Centret/ Københavns Kommune (2007-2018)

- Center for traumatisk hjerneskade/ Hvidovre Hospital Afd. 123  (2004-2007)

- Geronto psykiatrisk afd. D5 og D7/ Frederiksberg Hospital (2003-2004)

- Apopleksi og medicinsk afd./ Gentofte Hospital  (2002-2003)

Uddannelse

Coach Uddannelsen v. Mindjuice Akademiet (2020-2021)

Ergoterapeut Uddannelsen i København, BA. (1999-2002)

Relevante kurser og undervisningsforløb

Myo-facial Release 2-dags kursus hos Hammel Neurocenter v. Karin Gammp (2021)

Kursus i Spejlbehandling 1-dags hos Ergoterapeut K.C. Pedersen (2020)

Kinesiotaping 1-dags kursus i taping af overekstremiteten v/Sportsfarma (2019)

Ergoterapeutisk intervention hos borgere med senhjerneskade og aktivitetsproblm. som følge af kognitive vanskeligheder v. Hammel Neurocenters Anna Birthe Andersen og Rikke Kjær Jensen (2018)

F.O.T.T./advanced kursus v. ergoterapeut Daniella Tittman m.fl. (2017)

Brain Tree Training/ Executive Functions v. neuropsykolog Kit Malia m.fl. (2017)

Arbejdsmiljøorganisationens arbejdsmiljøuddannelse (2016)

Brain Tree Training / Insight v. neuropsykolog Kit Malia m.fl. (2015)

Funktionel siddestilling i kørestol v. fysioterapeut Dorte Støvring (2015)

Hjernen og Læring v. Professor Med. Ole Lauridsen (2015)

Evidence Based Retraining of Lower & Upper Limb after Stroke and Brain Injury v. Karl Schurr m.fl. (2014)

A-ONE undervisning v. ergoterapeut Eva Wæhrens (2014)

Funktionelle lidelser v. Peter La Cour m.fl. (2014)

SCA kursus v. Center for Hjerneskade (2013)

Brain Tree Training/ Kognitive funktioner v. neuropsykolog Kit Malia (2013)

F.O.T.T. kursus v. ergoterapeut Jim Jensen (2013)

Neurodynamik kursus v. fysioterapeut Amad Shayan (2013)

CIMT introduktions kursus v. Hammel Neurocenter  (2013)

Sagsbehandlermodul v. Center f. Hjerneskade (2012)

Pårørende v. Center f. Hjerneskade (2012)

Sprog- og kommunikationsforstyrrelser v. Center f. Hjerneskade (2012)

Langvarige følger efter hjernerystelse - Postcommotionelt syndrom v. Center f. Hjerneskade (2012)

Seksualitet og hjerneskade v. Center f. Hjerneskade (2012)

Hjernen og erhvervede hjerneskader Modul 1, 2 og 3 v. Center f. Hjerneskade  (2012)

Kursus i veteran og traumatiserede borgere v. Birthe Larsen, VISO m.fl. (2012)

Neuropædagogik v. fysioterapeut Peter Thybo (2012)

OTIPM kursus v. ergoterapeut Eva Wæhrens  (2012)

Positiv psykologi v. psykolog Jens Boris Larsen  (2012)

Neuropsykologi undervisningsforløb v. psykolog Eva Meldal Foged  (2012)  

Rehabilitering af apopleksipatienten v. ergoterapeut Birgitte Gammeltoft m.fl. (2009)

AMPS kursus (kalibreret) v. ergoterapeut Eva Wæhrens  (2008)

Træning af overekstremiteten v. Johanne Drachmann (2005)

F.O.T.T. kursus/introduction v. ergoterapeut Daniella Tittman (2004)

Affolter intro Hvidovre hospital v. ergoterapeut Daniella Tittman m.fl.  (2004)

Bobath intro Hvidovre Hospital v. fysioterapeut Anne Brown m.fl.. (2004)

Kognitiv Terapi v. psykolog Bodil Vind m.fl. (2003)

COPM kursus v. Eva Wæhrens Ergoterapeut skolen i Næstved (2002)

Logo #284B9B.png