top of page

Fagprofessionelle

Vi er også et tilbud til private institutioner og kommuner

i genoptræningen af den enkelte borger. 

Med flere års erfaring bag os, vil Københavns Mobile Ergoterapi tilbyde sig som en samarbejdspartner, der gerne tager de komplekse sager for jer, der har behov for en ergoterapeut med specialiseret erfaring.

Supplement til det neurologiske genoptræningsforløb

Vi supplerer gerne op i jeres borgeres rehabiliteringsforløb, ved at tage de vigtige ergoterapeutiske hjemmetræninger. Vi laver den rette effektmåling for jer fx AMPS, FOIS og Trandex og lover til gengæld god dybdegående dokumentation og dialog.

Vurdering af borgerens genoptræningsforløb

Hos Københavns Mobile Ergoterapi kan vi også støtte op om jeres arbejde, når der skal udarbejdes en vurdering af en borgers komplekse genoptræningsbehov og potentiale.

Mentorforløb

Københavns Mobile Ergoterapi sætter gerne ind med ressourcer, hvor der er behov for et mentor forløb for borgeren, efter afsluttet indlæggelse på hospital eller genoptræning i kommunal regi. Der kan understøttes i fx tilbagevenden til jobmarkedet i arbejdsprøvning, eller støtte til uddannelsesstart. Mestring af hverdagen efter hjerneskade kan også være hvor der er behov for en mentor der støtter en i  netværkdannelse og deltagelse i sociale aktiviteter. Her er Mobilergoterapi en god løsning, da vi arbejder meget fleksibelt, hvilket er vigtig ift. at stå til rådighed i ydertimerne. 

 

Nysgerrighed for projekter, hvor vi kan hjælpe

Drejer det sig om et team- og/eller  projektforløb, hvor I mangler en freelance ergoterapeut  bidrager vi også gerne der, hvor vi har kompetencerne til det. 

Til studerende, vil Københavns Mobile Ergoterapi gerne hjælpe hvis vi kan bidrage med noget erfaring og viden til undervisning eller BA-projekter. Vi elsker at være med og præge tingene der hvor det rykker. 

Ring til Københavns Mobile Ergoterapi på tlf. 5054 1484 

- vi glæder os til have et godt samarbejde med jer.

Undervisning

Københavns Mobile Ergoterapi tilbyder sig gerne i undervisning af de ansatte indenfor neurologisk ergoterapi.

Vi har erfaring med at undervise, supervisere og lave workshops blandt andet indenfor følgende områder:

  • Indsigtsbearbejdning af den ramte borger

  • F.O.T.T. træning, instruktion og vejledning ift. den enkelte borger forløb

  • Aktivitetsanalyser og ræssonering af den ergoterapeutiske træningstilbud

  • SMART mål opsætning

  • OTIPM

  • Brugen af TheraBite

  • Brugen af IQoro

Skriv til Mobilergoterapi på kontakt@mobilergoterapi.dk med de behov og forventninger I har,

til et undervisningsforløb og så sammenstrikker vi en undervisningspakke til jer.

Logo #284B9B.png
bottom of page